Jdi na obsah Jdi na menu
 


První pomoc

8. 11. 2008
Poskytnutí první pomoci je jedním ze základních úkonů, který by měl ovládat každý člověk. Každý z nás se může ocitnout v situaci kdy znalost první pomoci uplatní. Jde o vysoce stresující situace, ve kterých většina lidí nakonec neví co dělat. Poskytování první pomoci ale není složité, mnoho úkonů lze zautomatizovat. Tyto maličkosti však dokážou zachránit lidský život. Nejtěžší chvílí je rozhodování zda pomůžu. V lidském mozku jsou zakódovány dvě protichúdné reakce - útok nebo útěk. Útěk před přesilou nepřátel vám zachrání život. Útěk před poskytnutím první pomoci nikomu život nezachrání. Mnoho lidí o sobě v rozhodujícím okamžiku zapochybuje a první pomoc neposkytne. Negativní roli hraje též lidská lhostejnost. Pomoc člověku v ohrožení života je zároveň věcí vysoce etickou a lidskou.

Zástava krvácení --- Umělé dýchání --- Masáž srdce --- Neodkladná resuscitace --- Šok hypovolemického šoku. Protětím velké tepny (pažní, stehenní, krční) lze vykrvácet za 60 - 90 sekund.

Zástava krvácení
Patří k základním krokům při poskytování první pomoci. Celkový objem krve dospělého člověka je asi 5 - 6 litrů. Lidské tělo je schopno vyrovnat se s krevní ztrátou asi 10%, tedy asi 0,5 až 0,6.l. Při náhlé ztrátě 1/3 krve dochází k rozvoji
  Žilní krvácení:
 • Příčiny: poranění žil na končetinách; poranění křečové žíly na noze; řezná poranění; bodná poranění; dopravní nehody
 • Příznaky: vytékání tmavě červené krve z rány
 • První pomoc: postiženého posaďte, nebo položte; zvedněte postiženou část těla nad úroveň srdce; přiložte tlakový obvaz; nemáte-li tlakový obvaz, stlačte ránu pevně přes kus tkaniny rukou; dbejte na co největší sterilitu (pro vlastní bezpečnost si chrańte ruce gumovými rukavicemi, nebo alespoň igelitovým sáčkem); přivolejte odbornou lékařskou pomoc
Tepenné krvácení:
 • Příčiny: řezná poranění; bodná poranění; dopravní nehody; otevřené zlomeniny
 • Příznaky: vytékající, vystřikující jasně červená krev z rány
 • První pomoc: pokud nelze jinak; stiskněte ránu přímo prsty (až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci; prsty si chraňte gumovými rukavicemi, či kusem čisté tkaniny); položte postiženého do vodorovné polohy s postiženým místem výše srdce; stiskněte příslušný tlakový bod (stlačte tepnu proti kosti);
  • spánkový tlakový bod
   • na boční straně hlavy, ve spánkové oblasti (před hrbolem ušního boltce)
   • při krvácení z hlavy
  • lícní tlakový bod
   • na tváři, před úhlem dolní čelisti
   • při krvácení z úst a tváře
  • krční tlakový bod
   • na krku, vedle ohryzku
   • při krvácení z jazyka, nebo krční tepny (stlačuje se pouze na postižené straně, při stlačení obou se přeruší přívod krve k mozku a postižený může upadnout do bezvědomí)
  • podkličkový tlakový bod
   • pod klíční kostí, tlak proti prvnímu žebru
   • při krvácení z ramene, při amputaci horní končetiny
  • pažní tlakový bod
   • na paži, mezi dvojhlavým a trojhlavým svalem
   • při krvácení z předloktí a ruky
  • břišní tlakový bod
   • nad pupkem, tiskne se krouživým pohybem ruky sevřené v pěst při vysoké amputaci dolní končetiny, při gynekologickém krvácení
  • stehenní tlakový bod
   • v tříslech
   • při amputaci dolní končetiny, při krvácení ze stehna
  • podkolenní tlakový bod
   • mezi stehnem a lýtkem na zadní straně nohy (podkolenní jamka)
   • při krvácení z bérce
  přiložte tlakový obvaz; přivolejte odbornou lékařskou pomoc
Smíšené krvácení:
 • Příčiny: řezná poranění; úrazy; otevřené zlomeniny; dopravní nehody; tržné rány; masivní odřeniny
 • Příznaky: vytékání, vystřikování tepenné i žilní krve dohromady
 • První pomoc: jako u výše uvedených dvou stavů; většinou stačí přiložit tlakový obvaz

 


Postup při umělém dýchání:

 • přivolejte odbornou lékařskou pomoc
 • uložte postiženého na záda na pevnou podložku
 • vyčistěte dutinu ústní (kapesníkem, prsty), vyjměte zubní protézu, případně uvolněte dýchací cesty
 • šetrně zakloňtě postiženému hlavu, tím se uvolní kořen jazyka a uvolní dýchací cesty (záklon hlavy provádějte šetrně s ohledem na poranění páteře a míchy)
 • pokud postižený dosud nezačal sám dýchat, stiskněte mu nosní dírky mezi palec a ukazovák a proveďte v krátkých intervalech až 5 umělých vdechů (je potřeba dosáhnout alespoň 2 účinné vdechy), po každém vdechu uvolněte stisk nosu aby došlo k výdechu
Každý vdech by měl pynule trvat 2 sekundy u dospělých, nebo 1-1,5 sekundy u mladších osob a dětí, další vdech by měl vždy násladovat až po výdechu. Frekvence vdechů je 12 za minutu (1 dech za 5 sekund). 1x za minutu zkontrolujte tlukot srdce.
 • pokud se při umělém dýchání nezvedá hrudník, je možné, že v dýchacích cestách je stále překážka, pokuste se ji uvolnit
 • umělé dýchání provádějte dokud postižený nezačne sám dýchat, nebo do doby příjezdu záchranné služby
 • po celou dobu sledujte srdeční činnost, pokud přestane bít srdce použijte srdeční masáž
 • umělé dýchání lze provádět i do nosu
Doporučuje se krýt ústa postiženého při umělém dýchání reuscitační rouškou, čistým kapesníkem (látkový či papírový).
  Postup srdeční masáže:
 • zajistěte přivolání odborné lékařské pomoci
 • postiženého položte na záda na pevnou podložku
 • vyhmatejte spojnici žeberních oblouků (konec hrudní kosti); 2 prsty (směrem k hlavě od konce hrudní kosti) na hrudní kost přiložte hranu své dlaně; druhou dlaň položte na hřbet přiložené ruky (prsty mějte napnuté, neměly by se dotýkat hrudníku); obě ruce držte napnuté v loktech a kolmo k ose postiženého (odkaz)
 • stlačujte hrudník postiženého hmotností horní poloviny svého těla; hrudník promačkávejte o 1/3 výšky hrudníku (je třeba zvážit tělesnou konstituci postiženého a promačkávat podle toho) a frekvencí 100 stlačení za minutu
 • masáž vždy provází umělé dýchání; vdechujte 2 vdechy a masáž vždy na tuto dobu přerušte
  Postup kardiopulmonální resuscitace:
 • zahajte umělé dýchání dvěma vdechy
 • pokračujte srdeční masáží (30 stlačení) dle výše uvedeného postupu
 • u dospělých a větších dětí pokračujte dále v poměru 2 vdechy a 30 stlačení (jsou-li zachránci dva pak je poměr vdechů a stlačení stejný, jeden vdechuje a druhý provádí stlačení; 100 stlačení za minutu, 12 vdechů za minutu)
 • u oživování dětí od 1 - 8 let a kojenců do 1 roku je 1 vdech na 5 stlačení hrudníku (frekvence 100 stlačení za minutu, 20 vdechů za minutu)
 • u oživování novorozence je 1 vdech na 3 stlačení (stlačuje se palci ruky místo na spojnici bradavek do 1/3 hrudníku; frekvence 120 stisků za minutu, 30 vdechů za minutu)
 • v resuscitaci pokračujte až do oživení nebo do příjezdu odborné lékařské pomoci
Resuscitaci ukončíme: Resuscitaci vůbec nezahajujeme:

Neodkladná resustitace
neboli kardiopulmonální resuscitace je spojení umělého dýchání a srdeční masáže.
Soubor výkonů zajišťujících obnovení dodávky okysličené krve do tkání při zástavě dýchání a krevního oběhu. Je třeba ji zahájit co nejdříve od zjištění zástavy (mozek vydrží bez přístupu kyslíku a rizika nevratného poškození maximálně 3-4 minuty!!).

  Typy šoku:
 • prudká alergická reakce (na léky, jed hmyzu a hadů, potraviny) - ANAFYLAKTICKÝ ŠOK
 • ztráta většího množství krve; velké popáleniny; masivní zvracení; těžké infekce - HYPOVOLEMICKÝ ŠOK
 • srdeční infarkt; srdeční selhání; embolie - KARDIOGENNÍ ŠOK
 • úraz mozku; otrava léky (oběhové selhání z důvodu masivního cévního rozšíření) - NEUROGENNÍ ŚOK
 • těžké infekce; popáleniny; horečky - SEPTICKÝ ŚOK
Příznaky:
 • špatně zjistitelný a zrychlený tep
 • studený pot
 • třes
 • bledost
 • apatie
 • mramorovaná kůže na okrajových částech těla
 • pocit žízně
První pomoc: PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ - tzv pravidlo 5 T
 • Teplo - hrozí prochladnutí (i při 25 °C); zakryjeme postiženého teplou pokrývkou (deka,alufólie...)
 • Tekutiny - nepodávat žádné tekutiny; pouze svlažovat rty vlhkým hadříkem, nebo vjímečně jedním velmi malým douškem tekutiny
 • Ticho - přemístit postiženého do tichého prostoru; uklidňovat; psychologický přístup
 • Tišení bolesti - znehybnění zlomenin; zástava krvácení; úlevová poloha (protišoková poloha); nepodávat žádné léky
 • Transport - co nejrychlejší zajištení přivolání rychlé zdravotnické pomoci, transport v protišokové poloze
Protišoková poloha - zvýšené dolní končetiny asi o 30 cm (naklonění celého těla s podložkou o 30° nohama výše) - možno použít i tzv. autotransfuzní polohu (podložit pokrčené dolní končetiny)

Víte že...
Neposkytnutím základní předlékařské pomoci porušujete zákon? č. 20/1966 Sb.